Adgangsgivende uddannelser/eksaminer

Følgende eksaminer er adgangsgivende i kvote 1 og kvote 2:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) aflagt før gymnasiereformen 2017
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med overbygning aflagt efter gymnasiereformen 2017
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Eksamen fra Duborgskolen
 • Eksamen fra A.P.Møllerskolen

Følgende eksaminer er adgangsgivende i kvote 1 og kvote 2, men bemærk at ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12:

 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB)
 • Europæisk Baccalauréat (EB)
 • International Baccalaureate (IB)
 • Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 • Dansk-tysk studentereksamen/DIAP
 • Studentereksamener fra andre EU/EØS-lande

Følgende eksaminer er kun adgangsgivende i kvote 2:

Læs mere om udenlandske eksaminer 

Hvad gør jeg?

 

Hvis jeg ikke har en gymnasial eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen, skal du søge om optagelse med dispensation senest den 15. marts kl. 12.

Læs mere om optagelse med dispensation

Hvis jeg skal til sygeeksamen og først får mit eksamensbevis efter ansøgningsfristen

Afslutter du ikke den adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12 på grund af sygdom, og skal du til sygeeksamen i august, gælder nedestående regler:

 • Du skal sende din ansøgning inden ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12 via optagelse.dk for sommeroptag/.
 • Sammen med din ansøgning skal du uploade en midlertidig eksamensudskrift med dine karakterer.
 • Du skal uploade dokumentation fra din skole for det/de fag, du skal til sygeksamen i til august.
 • Du skal uploade dokumentation i form af en lægeattest på, at du har været syg.
 • Du skal uploade dit fulde eksamensbevis på UnistartDTU, så snart du har fået det, dog senest inden studiestart.

Du vil først modtage svar på din ansøgning, når vi har modtaget dit fulde adgangsgivende eksamensbevis, dog tidligst når alle andre ansøgere får svar (26. juli). Hvis du har fået tildelt en studieplads, vil der ligge et optagelsesbrev til dig på UnistartDTU.

 

Hvis jeg vil søge ind på kvote 2, men først får mit eksamensbevis til sommer 

Selvom du endnu ikke har dit endelige eksamensbevis, kan du godt sende en ansøgning om optagelse inden den 15. marts kl. 12. Du skal selv vedhæfte dit bevis til din ansøgning på optagelse.dk inden ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12. 

 

Hvis jeg har en adgangsgivende eksamen fra før 1987

Har du en adgangsgivende eksamen fra Danmark af ældre dato, kan du stadig søge om optagelse. Er din eksamen fra før 1987-reformen, vil der mangle angivelse af A-, B- og C-niveau for de enkelte fag. Derfor vil dit eksamensbevis blive vurderet og omregnet til A-, B- og C-niveau for de specifikke adgangskrav på den eller de uddannelser, du søger om optagelse. Vi anbefaler, at du søger så tidligt som muligt i ansøgningsperioden. Jo tidligere du søger, jo tidligere bliver din ansøgning sagsbehandlet, hvorefter du vil få at vide, om det er nødvendigt at supplere for at opfylde de specifikke adgangskrav.

 

Hvis jeg har et eksamenbevis med karakterer efter 13-skalaen

Hvis din gymnasiale uddannelse er efter 13-skalaen, kan du bruge denne omregningstabel: Fra 13-skala til 7-trinsskala. Find tabellen på optagelse.dk.

 

Hvis jeg har mistet mit eksamensbevis? 

I de fleste tilfælde vil du kunne få en kopi af dit eksamensbevis ved at rette henvendelse til den uddannelsesinstitution, hvor du tog din eksamen. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte Rigsarkivet.

 

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen