Tidligere udmeldt

Hvis du tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, som du selv har udmeldt dig af, skal der minimum gå 5 måneder, inden du kan blive indskrevet på uddannelsen igen. Det betyder, at du skal være udmeldt af uddannelsen senest 1. april, for at du kan starte på uddannelsen igen 1. september samme år.

Hvis universitetet har udmeldt dig af uddannelsen, eller har varslet dig om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny.

DTU kan give dispensation, hvis DTU vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Læs mere om genoptagelse


Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen