Adgangskursister

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne er kun adgangsgivende i kvote 2, og du bliver derfor kun vurderet i kvote 2 til både diplom- og civilingeniøruddannelserne på DTU. Dette gælder også, hvis du har taget dit adgangskursus et andet sted end på DTU Adgangskursus.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12 til sommeroptaget.

Sådan søger du

Til sommeroptaget søger du igennem www.optagelse.dk 

Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse på baggrund af et adgangskursus, bliver du vurderet i en adskilt kvote 2-gruppe. I kvote 2 er der et bestemt antal studiepladser, og på DTU er det 10 % af pladserne på de danske bacheloruddannelser. Du skal derfor være opmærksom på, at når du søger om optagelse til en bacheloruddannelse på DTU på baggrund af et adgangskursus, så søger du på lige fod med andre ansøgere i kvote 2 og dermed 10% af studiepladserne. Alle kvote 2-ansøgere skal medsende en motiveret ansøgning samt anden relevant kvote 2-dokumentation.

Læs mere om ansøgning om optagelse igennem kvote 2

 

Hvis du skal til re- eller sygeeksamen ved sommeroptagelsen

Dit adgangskursus skal være afsluttet senest den 5. juli, for at du kan komme i betragtning til en studieplads i sommeroptaget.

Hvis du skal til re-eksamen, bliver du nødt til at lukke dit bevis inden den 5. juli, og herefter supplere i det fag du mangler (hvis faget er et af de specifikke adgangskrav) i løbet af sommeren.

Hvis du skal til sygeeksamen, kan du derimod godt søge om optagelse, selv om dit bevis ikke er lukket den 5. juli. Hvis DTU kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen, og at eksamen er bestået før den 1. september. 

 

 

FAQ


1. Er jeg garanteret en plads på en af DTU’s uddannelser, hvis jeg tager DTU’s adgangskursus?

Du er ikke garanteret en plads på DTU på en bestemt retning som adgangskursist. Du skal derfor søge om optagelse på så mange retninger, du kunne være interesseret i at studere, som muligt. Det øger dine chancer for at blive optaget. Der er større chance for at blive optaget på en diplomingeniøruddannelse som adgangskursist, fordi man kun er i konkurrence med andre adgangskursister, og fordi der er flere studiepladser i denne gruppe. DTU sikrer, at der samlet set er flere studiepladser i denne gruppe, end der er ansøgere fra adgangskursus.


2. Jeg tager det fulde adgangskursus, og har derefter suppleret med et fag på et højere niveau. Kan jeg blive optaget på lige fod med andre adgangskursister?

Ja, det kan du godt. Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvilket fag og niveau du supplerer i, samt hvorvidt du supplerer før eller efter den 5. juli. Hvis du først supplerer efter den 5. juli, og DTU kan tilbyde dig en optagelse, vil det være en betinget optagelse. Du skal senest den 1. september indsende bevis for bestået supplering. 

 

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen