Retningsskift og studieskift

Hvem kan søge om retningsskift eller studieskift?

Hvis du inden 1. maj (sommerstart) eller 1. november (vinterstart) har bestået 60 eller flere ECTS-point på en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse, skal du søge om studieskift eller retningsskift i stedet for almindelig optagelse.

 • Hvis DTU vurderer, at du kan foretage et retningsskift eller studieskift, vil du blive indskrevet på andet studieår eller senere på uddannelsen uden om kvote 1 og 2.
 • Hvis DTU vurderer, at du ikke kan foretage et studieskift eller retningsskift, vil du blive vurderet på lige vilkår med andre nye ansøgere (kvote 1 og 2).

Hvad er et retningsskift?

Du skal søge om retningsskift, hvis du skifter fra en bachelorretning til en anden.

Hvad er et studieskift?

Du skal søge om studieskift, hvis du:

 • skifter fra en bacheloruddannelse til en diplomingeniøruddannelse eller omvendt på DTU
 • skifter fra en uddannelse på et andet universitet til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU
 • skifter til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU på baggrund af kurser, du har bestået på DTU og andre universiteter.

Hvornår og hvordan skal jeg søge?

Det er afgørende, at du overholder ansøgningsfristerne for retningsskift og studieskift. Overskrider du ansøgningsfristerne, vil din ansøgning hverken blive vurderet til retningsskift/studieskift eller vurderet i kvote 1 og 2.

Ansøgningsfristerne for studieskift og retningsskift er de samme.

Studiestart 1. september

Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse inden 1. maj samme år, skal du søge til følgende ansøgningsfrister:

1. maj:

 • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage studieskift eller retningsskift

15. marts kl. 12:

Du skal ansøge via optagelse.dk 

Studiestart 1. februar

Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse inden 1. november samme år, skal du søge til følgende ansøgningsfrister:

1. november:

 • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage studieskift eller retningsskift (om vinteren kan du kun blive vurderet i kvote 1 til de seks uddannelsesretninger, som har vinteroptag)

15. oktober:

Du skal ansøge via en ansøgningsblanket, som du skal uploade på UnistartDTU. Ansøgningsblanketten er tilgængelig på dtu.dk.

 

Hvad sker der med min ansøgning?

Når DTU modtager din ansøgning, vil det blive vurderet, om du kan foretage et studieskift eller retningsskift.

For at foretage studieskift eller retningsskift til en af DTU’s bachelor- eller diplomingeniøruddannelser, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede uddannelsesretning
 • Du må ikke have afsluttet en videregående uddannelse på samme eller højere niveau inden for de seneste seks år (jf. lov om begrænsning af dobbeltuddannelse)
 • Du skal til ansøgningsfristen (1. maj/1. november) have bestået minimum 60 ECTS-point, der svarer til første studieår af den ønskede uddannelsesretning.
 • Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (naturvidenskabelige grunddag, teknologiske linjefag og almene fag) er bestået.
 • Der skal være ledige studiepladser på den ønskede uddannelsesretning på netop det studietrin, du søger ind på. Hvis der er flere studerende, som søger om studieskift eller retningsskift, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Det er studielederen på den uddannelsesretning, du søger ind på, som vurderer, om du kan meritoverføre, hvad der svarer til første studieår.

Hvis du ikke kan foretage studieskift eller retningsskift, vil du blive vurderet på lige fod med andre nye ansøgere i kvote 1 (samt kvote 2, hvis du har søgt inden for fristen).

Hvornår får jeg svar?

Du får senest svar på din ansøgning om retnings- eller studieskift den 26. juli (sommerstart) eller midten af uge 51 (vinterstart).

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen