Foto: Mikal Schlosser

Kemi og Teknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B (min. 3,0 fra 2022)

Studiepladser: 72
Optagelsesområdenr: 15035

Sådan søger du