Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B (min. 3,0 fra 2022)


Studiepladser: 30
Adgangskvotienter

Sådan søger du