Produktion og Konstruktion

Produktion og Konstruktion

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B (min. 3,0 fra 2022)

Studiepladser: 72
Optagelsesområdenr: 15060

Sådan søger du