Strategisk Analyse og Systemdesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik C eller Geovidenskab A
Samfundsfag B eller
International økonomi B og
virksomhedsøkonomi B
Dansk A, Engelsk B (min. 3,0 fra 2022)

Studiepladser: 48
Adgangskvotienter

Ansøg