Foto: Mikal Schlosser

Teknisk Biomedicin

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B (OBS nyt krav i 2022)

Studiepladser: 60

Adgangskvotienter

Sådan søger du