Adgangskvotienter - tal fra optagelsen 2015-2019

Se adgangskvotienterne fra de seneste fem års optagelser på DTU's diplomingeniørretninger. 

En adgangskvotient er eksamensgennemsnittet på den sidst optagne på en given uddannelse i kvote 1. Adgangskvotienter opstår som følge af adgangsbegrænsning og kan variere fra år til år, afhængigt af antallet af udbudte studiepladser, antallet af ansøgere samt ansøgernes niveau.

Adgangskvotienten må ikke forveksles med et adgangskrav.

Adgangskvotienter ved sommeroptagelsen

Tabellen viser tallene fra de sidste fem års optagelser på DTU's diplomingeniørretninger ved sommeroptaget. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads. Du kan også se den laveste kvotient, der gav en standby-plads.

Diplomingeniør                    
  2015  2016    2017    2018    2019  
  Kvote 1  Standby   Kvote 1 Standby   Kvote 1 Standby  Kvote 1  Standby  Kvote 1   Standby
Arktisk Tekonologi 4,0 Alle optaget  6,3 Alle optaget   Alle optaget  - Alle optaget  -  Alle optaget  -
Byggeri og Infrastruktur 3,7  Alle optaget  5,1 4,1   Alle optaget  -  5,5 Alle optaget  5,4  Alle optaget
Bygningsdesign
           
8,5 7,6  8,5 8,0   6,3  Alle optaget  8,3  7,3  7,8  6,3
Eksport og Teknologi 4,2 3,7  5,0 3,8   5,3  3,1  5,5 Alle optaget  5,3 Alle optaget 
Elektrisk Energiteknologi 3,0 Alle optaget  6,3 3,4   5,3  Alle optaget  5,1 Alle optaget  Alle optaget -

Elektroteknologi

5,1 4,2  7,0 5,1   4,1  Alle optaget Alle optaget Alle optaget   4,3 Alle optaget  
 Fiskeriteknologi*
 -  -  -  -  -  -  -  -  Alle optaget  -
Fødevaresikkerhed og - kvalitet (tidl. Fødevareanalyse) 3,8 Alle optaget  5,9 5,4   Alle optaget  -  5,5 Alle optaget   6,0 Alle optaget 

IT og Økonomi

8,0 7,0  8,5 7,4   6,9  Alle optaget  8,0  7,6  7,6 7,0 

IT-elektronik

6,3 5,6  6,6 6,2   7,3  6,0  7,2  6,2  6,8 5,2 

Kemi- og Bioteknik 
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)

5,4 4,4  6,2 4,6   6,3  Alle optaget Alle optaget  -  3,4 Alle optaget 
Kemiteknik og International Business (tidl. Teknologi og Økonomi (kemi)) 6,5  5,7   5,5 5,1   7,6  Alle optaget Alle optaget  -  6,8 Alle optaget 
Maskinteknik 3,2 Alle optaget  6,5 Alle optaget   Alle optaget  - Alle optaget  -  Alle optaget
Mobilitet, Transport og Logistik (tidl. Trafik og Transport) Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget   Alle optaget  - Alle optaget  -  Alle optaget
Proces og Innovation 8,0 7,0  8,2 7,3   7,1  4,3  8,5  6,9  7,7 5,4 
Produktion  7,8 6,1  6,3 4,6   6,4  Alle optaget  5,4 Alle optaget   6,4 4,1 
Softwareteknologi
           
7,1 6,7  7,4 5,7   7,9  7,1  7,8  7,5  8,3 7,2 
Sundhedsteknologi

6,5 5,6  5,6 3,7   5,5  Alle optaget  6,5  6,2  6,7 3,8 

*Uddannelsen blev udbudt første gang september 2019

DTU reviderede en lang række af diplomingeniørretningerne op til optaget i 2014. For at tabellen skal give et reelt sammenligningsgrundlag, er der ikke medtaget tal fra før 2014 for de berørte retninger.

Adgangskvotienter ved vinteroptagelsen

Tabellen viser tallene fra vinteroptagelsen 2013/2014 - 2018/2019 på DTU's diplomingeniørretninger. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.

Diplomingeniør      
2014/2015 2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
Kvote 1 Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1
Byggeri og Infrastruktur
(tidl. Bygning)
Alle optaget 2,5  4,2  4,0  5,0
Eksport og Teknologi 4,9 2,5  4,3  Alle optaget  Alle optaget

Elektroteknologi

5,5 7,2  5,8  6,0  Alle optaget

Kemi- og Bioteknik
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)

6,5 6,5  6,6  4,1  Alle optaget
Maskinteknik Alle optaget 2,2  5,1  Alle optaget  Alle optaget
Produktion Alle optaget 6,7  4,1  Alle optaget  Alle optaget

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen