Vinteroptag

På DTU tilbyder vi vinteroptagelse på seks diplomingeniøruddannelser med studiestart 1. februar. Vinteroptagelsen er i modsætning til sommeroptagelsen ikke en koordineret optagelse, derfor er ansøgningsprocessen på nogle punkter anderledes.

Hvilke uddannelser har vinteroptag?

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

  • Kvote 1: 1. oktober - 1. december kl. 12

  • Genoptagelse, retningsskift og studieskift: 1. november

  • Kvote 2: 1. oktober - 15. oktober

Vær opmærksom på, at du skal søge til kvote 2-fristen, hvis du:

  • har bestået et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Denne eksamen er kun adgangsgivende i kvote 2
  • har en udenlandsk gymnasial eksamen, herunder International Baccalaureate (IB)
  • har en uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen
  • søger om dispensation
  • vil vurderes i kvote 2

 

Sådan søger du

Upload ansøgningsskema, eksamensbevis og bilag på UnistartDTU

Ansøgningsskemaet og relevante bilag skal uploades i én samlet pdf-fil 

Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte 

Hvis du søger om genoptagelse, retningsskifte og studieskifte på enten en diplomingeniør- eller civilingeniørretning, skal du huske at orientere dig om reglerne og konsekvenserne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte i Regelsamlingen og evt. kontakte Studievejledningen, inden du søger.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Er din ansøgning i orden, og opfylder du adgangskravene, vil du modtage et elektronisk svar på din ansøgning medio uge 51 via UnistartDTU.

Opfylder du ikke adgangskravene, vil du få besked på den e-mail, du har oplyst på din ansøgning. 

 

Tak ja eller nej til din studieplads

Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest den 7. januar ved midnat via UnistartDTU

 

Kan jeg nå at supplere efter ansøgningsfristen?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på, har du mulighed for at blive betinget optaget på uddannelsen. Betingelsen består i, at du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du når at opgradere de fag, du mangler, inden studiestart.

Det betyder, at alle adgangskrav skal være opfyldt, og dokumentation for eventuel supplering skal være uploadet til UnistartDTU senest 1. december, medmindre du angiver i din ansøgning, at du supplerer efter 1. december.

Du kan supplere, uanset om du søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Efter ansøgningsfristen 1. december kan du maks. supplere to fag.

Når du har modtaget dokumentation for, at du har bestået din supplering efter 1. december, skal du hurtigst muligt, dog senest 1. februar, uploade dokumentationen på UnistartDTU

 

Hvad hvis jeg først afslutter min eksamen i januar?

Hvis du søger om optagelse på baggrund af et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, men først afslutter kurset i januar måned, kan du alligevel godt søge om optagelse til vinteroptaget.

Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvornår og hvor du afslutter din eksamen. Hvis vi kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen. 

Hvis du afslutter adgangskursus til ingeniøruddannelserne i januar, og skal til re- eller sygeeksamen, vil du også blive vurderet til optag til vinteroptagelsen. Et eventuelt tilbud om optagelse vil være betinget af, at alle adgangsbetingelser er opfyldt efter endt eksamen. Det gælder dog kun, hvis du aflægger din re- og sygeeksamen inden 1. februar. 

 

Ledige pladser

Fra den 19. december 2019 kan du søge om optagelse på de uddannelser, der har været udbudt til vinteroptaget 2019, og som fortsat har ledige pladser. Fordelingen af ledige studiepladser foregår som i det ordinære optag. Det er en forudsætning, at du opfylder både de generelle og specifikke adgangskrav til uddannelsen.

De ledige pladser bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Det vil sige, at man starter med at optage den ansøger, som har ansøgt først, og fortsætter nedefter indtil der ikke er flere ledige studiepladser. Man kan kun blive tildelt én ledig studieplads, og man kan ikke ændre sine prioriteter efter ansøgningsfristen.

Deadline for at søge om optagelse i forbindelse med studiestarten februar 2020 er den 7. januar.

 

 

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen