Eksport og teknologi

Eksport og Teknologi

Niveaukrav

Engelsk A
Tysk, fransk eller spansk C
Matematik B

Studiepladser: 80 i september, 40 i februar

Studiestart: September/februar

Adgangskvotienter

Sådan søger du