Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Niveaukrav

Niveaukrav 1: Matematik A
Kemi B eller bioteknologi A
Engelsk B
Niveaukrav 2: Matematik A
Kemi C og Biologi B
Engelsk B

Studiepladser: 40
Studiestart: September
Adgangskvotienter

Sådan søger du