Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Niveaukrav

Niveaukrav 1: Matematik A
Kemi B eller bioteknologi A
Niveaukrav 2: Matematik A
Kemi C og Biologi B

*Nye niveaukrav i 2022
Studiepladser: 40
Adgangskvotienter

Sådan søger du