Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Niveaukrav

Niveaukrav 1: Matematik A
Kemi B eller bioteknologi A
Engelsk B (karakterkrav 3,0)

Niveaukrav 2: Matematik A
Kemi C og Biologi B
Engelsk B (karakterkrav 3,0)

*Nye niveaukrav i 2022
Studiepladser: 40
Adgangskvotienter

Sådan søger du