IT og Økonomi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Engelsk B (karakterkrav 3,0) eller bestået Engelsk A

Studiepladser: 40
Studiestart: September
Optagelsesområdenr:15160

Adgangskvotienter

Sådan søger du