Foto: T. Kaare Smith

Maskinteknik

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B (karakterkrav 3,0)

Studiepladser: 120 i september, 60 i februar
Studiestart: September/februar

Adgangskvotienter

Sådan søger du