Mobilitet, Transport og Logistik

Niveaukrav

Matematik A
Engelsk B (karakterkrav 3,0)

samt et af følgende fag:

Fysik B, Naturgeografi B, Samfundsfag A eller Geovidenskab A

Studiepladser: 40
Studiestart: September
Adgangskvotienter
Sådan søger du