Produktion

Produktion

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi C eller bioteknologi A
Engelsk B (karakterkrav 3,0)

Studiepladser: 50 i september, 40 i februar
Studiestart: September/februar

Adgangskvotienter

Sådan søger du