Produktion

Produktion

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi C eller bioteknologi A
Engelsk B (karakterkrav 3,0) eller bestået Engelsk A

Studiepladser: 40 i september, 40 i februar
Studiestart: September/februar
Optagelsesområdenr: 15147

Sådan søger du