Sundhedsteknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A

Kemi C eller bioteknologi A
Engelsk B

Studiepladser: 40

Studiestart: September

Adgangskvotienter

Sådan søger du