Sundhedsteknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi C eller bioteknologi A
Engelsk B (karakterkrav 3,0)

Studiepladser: 40

Studiestart: September

Adgangskvotienter

Sådan søger du