Autodidakt nørd fik IT diplomuddannelse

Det er svært at finde nogen at lære af for den, der selv er blandt de første til at tage ny teknologi til sig. Det er i hvert fald én grund til, at det blev i sommeren 2014 Claus Thor Barth fik DTU’s diplom på noget af det, han har arbejdet med i 12 år. Eller måske rettere arbejdet og fået løn for i den periode. For udvikle IT-systemer har han gjort lige siden han var syv år og fik sin første computer.

Claus Thor Barths debut som systemudvikler var på en Texas TI-99/4A, som han fik, da han var syv år. På den kunne han programmere små spil med flyvende objekter, som han så kunne skyde efter. Han kunne godt nok ikke gemme dem, men så begyndte han bare forfra dagen efter. Som teenager begyndte han også at skrive om sine idéer i artikler til flere IT-magasiner.

 
Men da Claus blev færdig med folkeskolen i slutningen af 1980’erne var der ikke nogen oplagt uddannelse for ham at tage indenfor branchen. Så han sprang direkte ud som selvstændig konsulent og har som sådan rådgivet en lang række virksomheder om deres databaser og udviklet systemer til dem. 

Hellere diplom end certifikater

”Det har været spændende og tiden flyver jo. Men selvom jeg har en række certifikater fra kurser, så savnede jeg at have papir på alt det, jeg kan. Jeg ville også gerne rigtigt på skolebænken og lære.” Sådan forklarer Claus, at han fik øje på diplomuddannelsen på DTU.

 
Muligheden for at læse om aftenen, sådan så han kunne fortsætte sit arbejde blev den udslagsgivende faktor.
”Som freelancer tjener jeg en god hyre, så jeg har selv kunne betale for uddannelsen, og der har det jo været genialt, at min indtægt ikke har ændret sig.”

 
Selvom Claus Thor Barths familie ikke er blevet påvirket økonomisk, så har den mærket uddannelsen. Claus’ kone og hans to børn skulle undvære ham én aften om ugen og så har han med egne ord ”isoleret sig lidt”, når det har været eksamenstid. For at undgå, at det blev for voldsomt har han taget sin diplomuddannelse helt stille og roligt med et fag per semester.

Kan arbejde smartere

Undervisningen har på den måde løbende givet Claus mulighed for at blive bedre til sit job. Det er ikke hvert fag, der har lært ham noget nyt, men de har alle lært ham at gøre noget på en bedre måde.

 
”Det jeg har brugt de her fem-seks fag til er at udvikle på mine egne processer,” forklarer Claus.
”Jeg kunne rette mine arbejdsprocesser til, hvor jeg måske tidligere har været på vej ud af en forkert tangent. Nu kan jeg gøre det smartere og enklere.”

Det tror Claus også vil stille ham stærkere, når kommende kunder måske skal vælge mellem ham og en anden konsulent.
”Som freelancer kan jeg jo ikke rigtigt avancere, og prisen for IT-konsulenter ligger også ret stabilt. Men jeg tror diplomet giver mig en fordel i forhold til konkurrenter.”

Derudover så har det allerede været en personlig optur for Claus Thor Barth at score en række 10 og 12-taller for sin viden.
”Personligt er det da en sejr. Yes – jeg gjorde det!”

Ny vinkel på viden

Diplomuddannelsen i IT fra DTU har givet Claus Thor Barth en helt ny indgangsvinkel til viden. Han har fået teorien til det, han allerede har arbejdet med i praksis, på plads. Men det er ikke kun teorien, der har gjort det lettere for Claus at arbejde smartere. Det faktum, at han allerede i flere år har arbejdet praktisk med det, der blev talt om i timerne, har også hjulpet den anden vej rundt.
”Jeg tror, at jeg har haft lettere ved at forholde mig til mange af emnerne, fordi jeg har den praktiske erfaring med dem.”

Mod på en master

Diplomuddannelsen har givet ham en bred platform af viden. Faktisk er Claus Thor Barth blevet så glad for at gå i skole, at han håber, DTU på et tidspunkt går skridtet videre og udbyder en master. For næste gang han skal videreuddanne sig, så vil han gerne specialisere sig.

Hans ønske er, at det kunne blive indenfor big data eller med at bringe den spiludvikling, han begyndte på allerede som syv-årig, ind i nutiden ved at udvikle applikationer til mobile enheder.

Så længe det kan blive om aftenen, så han kan fortsætte sit arbejde, så er han klar til at blive elev på DTU én gang til.

Kontakt

Henrik Tange
Lektor
DTU Diplom
35 88 51 20