Big data skal fortolkes for at skabe værdi i virksomhederne

De sidder og lytter. Antennerne er helt rettet ud. Luften er tyk af koncentration. Det er Michael Hockenhull, ph.d. studerende fra IT universitetet i København, som har deres fulde opmærksomhed i auditoriet. 

Han er akkurat lige gået i gang med dagens første inspirationsoplæg på Big Data Business Innovation forløbet. ”Hvordan kan vi skabe værdi ud af data?”, spørger Michael Huckenhull.

Michael forklarer sine tilhørere: ”Data er jo bare data. Det er i selve fortolkningen af data, at det bliver interessant”. Michael graver sig længere ned i alle problemstillingerne, som han som ph.d. studerende er i gang med at undersøge i et større forskningsprojekt med navnet Data as Relation. ”Hvordan studerer vi big data?”, spørger han sine tilhørere.

Han forklarer videre ”data bevæger sig hele tiden over landegrænser og en af problemerne er kvaliteten af data kan udgøre et stort problem. Fx kan data om borgerne i et land skabe problemer i forhold til om det er offentlige tilgængelige data, for hvad er reguleret i forhold til brugen af disse data?”

Michael slutter sit inspirationsoplæg. Nu er det blevet tid til at tilhørerne selv går i gang med at sætte form på deres egne projekter, som de har medbragt til Big Data Business Innovation forløbet. For det er derfor de er med holdet. De skal tilbage på deres respektive arbejdspladser og starte projekter op, hvor big data spiller en central rolle, og det er lige her og nu, at fundamentet bliver støbt og projekterne bliver konkrete.

Fra klassisk bibliotek til smart library på DTU

Big data kan bruges i mange forskellige sammenhænge. På DTU er man også gået i gang med at indtænke big data i forskellige nye tiltag i det fysiske rum, hvor studerende, forskere og administrativt personale færdes hver dag. DTU’s bibliotek skal i de kommende år transformeres og blive til smart library.

Derfor er der flere medarbejdere med fra DTU Bibliotek på BDBI forløbet. Der er allerede udarbejdet en vision for transformationen, hvor der bl.a. står at DTU Bibliotek skal blive til et ” "indoor living lab", et indendørs testlaboratorium, hvor studerende og forskere kan udvikle, afprøve og præsentere smarte teknologier.” Det er med udgangspunkt i visionen, at man nu går i gang med selve innovationsprocessen. Sideløbende skal selve it-arkitekturen også på plads, så alle elementer er indtænkt.

”Motivationen for at lave Smart Library på DTU er til dels at skabe et læringsmiljø, hvor forskere og studerende kan bruge de data, som vi indsamler via forskellige sensorer, som vi sætter op i de fysiske rum,” forklarer Lars Binau, der er teamleder på DTU bibliotek og som deltager i BDBI forløbet sammen med flere af sine kolleger.

”Vi tog bøgerne ud af biblioteket, så nu skal vi sikre at vi kan bruge rummet som et laboratorium for fx smart living,” siger Lars. Andre i gruppen kommer med flere indspark og de gode ideer til hvordan DTU’s bibliotek kan blive til Smart Library begynder lige så langsomt at spire frem.

Ideer der kan blive til strategier. Strategier der bliver udfordret og forbedret ud fra et big data værdi perspektiv, som til sidst skal ende med en plug and play business case, der til sidst munder ud i at DTU Bibliotek bliver transformeret til DTU Smart Library.

Big Data Business Innovationsprogrammet (BDBI)

BDBI giver dig værktøjer til at få et større strategisk billede af jeres egne data samt data fra andre. Du opbygger kompetencer, der gør det muligt for dig og dit team at skabe værdi for virksomheden og definere og forfølge nye forretningsmodeller. 

Du kan læse mere her.

Kontakt

Sam Kondo Steffensen
Program Director
DTU Learn for Life
45 25 61 10