Bag enhver stor bro står en stærk projektleder

Rumrejser, broer og medicinske apparater har en overraskende ting til fælles, og det er projektledelse. Ifølge, Bjarke Nielsen, leder af diplomuddannelsen i projektledelse, er projektledelse nemlig ikke andet end et effektivt middel til et vigtigt mål: at få ting til at ske ude i virkeligheden.

”Hvordan tager man et billede af projektledelse?”

Det er ikke umiddelbart noget let spørgsmål at svare på. Projektledelse handler om hvordan vi organiserer vores arbejde og ikke så meget om arbejdet selv. Og hvordan tager man lige et fedt billede af det? ”Undskyld, kan vi lige lave en opstilling af jeres banebrydende arbejdstrukturer?” Nej, vel. Alligevel bryder lederen DTU’s diplomuddannelse i projektledelse, Bjarke Nielsen, ud i lys lue, da han får spørgsmålet.

”Så skal du ud i den virkelige verden og tage et billede ned ad nogle togsveller,” siger han begejstret og fortsætter, ”og så skal du fortælle om Fermernbælt-forbindelsen. Det er jo et kæmpe projekt, med jeg ved ikke hvor mange broer, der skal bygges. Så skal du tage et billede af Andreas Mogensen som bliver sendt ud i rummet. Han har jo taget projektledelse helt ud af proportioner og har forladt jorden. Så skal du ind på en skadestue og tage et billede af deres apparater. De er jo blevet udviklet som projekter,” siger Bjarke og tilføjer.”Alt det her projektledelse handler om at lave nogle ting derude i verden.”

Projektledelse har rødder i byggeriet

Projektledelse startede primært ud som byggeprojekter. Når der skulle bygges store bygninger så som rådhuse, kirker og veje. På et tidspunkt opstår der også politiske projekter, forskningsprojekter og nogle organisatoriske projekter. Man måde begynder at bruge projektformen fra byggebranchen i andre brancher. Særligt i 50’erne begynder man at møde den første projektlitteratur her i den vestlige verden. I nyere tid bliver projekter mere og mere komplekse.

Hvad er et projekt – egentlig?

Men hvad er et projekt egentlig i vores tid? Det kan nogle gange være lige så svært at forstå, som hvordan man tager et billede af det. Igen er Bjarke klar med svar.

”Projektledelse er ledelse af en midlertidig organiseringsform, som bliver etableret for en kortere periode, med egen økonomi og egen målsætning. Det kunne fx være Femernbælt forbindelsen. Du bygger forbindelsen, og når du hører op med at bygge, så går den over i drift. Organiseringsformen er kendetegnet ved en projektleder, en styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen er dem der bestiller, bestemmer og betaler. Projektlederen er den, der koordinerer arbejdet. Og projektgruppen er dem, der skaber resultatet.”

Fladere organisationer giver flere projektledere

”Organiseringen i vores erhvervsliv ændrer sig. Vi ser jo at de organisatoriske niveauer bliver mindre og mindre og der bliver færre og færre af dem. Vi får nogle fladere organisationer. Og i takt med det så nogle af de opgaver som har ligget ude i ledelseslaget, de ligger nu ude hos den professionelle medarbejder, der driver mere og mere af ledelsesopgaven på sig;” fortæller Bjarke

”Jeg tror det er en naturlig følge af samfundets udvikling, både det danske men også det internationale. Vi ser en stadig søgen efter det mere effektive. Så lægger vi nogle opgaver ned der hvor folk er kvalificeret til det. Der er flere opgaver som ikke har en statisk karakter, men kører for en periode hvorefter det holder op,” forklarer Bjarke

Sådan bliver du en god projektleder

God projektledelse er ifølge Bjarke, at kunne følge op på alle de interessenter der bliver påvirket af projektet, både som projektdeltagere men i høj grad også dem ændringen bliver lavet for. Du skal være opmærksom på den forandring der møder dem og hvordan du får ledt dem godt igennem.

”En god projektleder forstår den organisation eller de organisationer projektet bliver udført for - måden man træffer beslutninger på er vidt forskellige i de forskellige organisationer. Og magten ligger også nogle forskellige steder,” fastslår Bjarke og fortsætter  ”Projektlederen skal planlægge, styre, lede og forstå organisationen.”

Er projektledelse kun for ingeniører?

Projektledelse er relevant for mange meget forskellige faggrupper. Det er ikke en ledelsesform der er forbeholdt ingeniørerne.

”Det er sådan set lige meget om du skal lave en jernbane eller et kemi-projekt, fordi det du gør, når du laver projektledelse er, at du arbejder i en anden organiseringsform end når du arbejder i en linjeform. Det der helt grundlæggende er vigtigt er, at du forstår at arbejde i denne midlertidige organiseringsform,” forklarer Bjarke.

Er der udfordringer ved at organisere i projekter

Ligesom meget andet ledelse er der også udfordringer i forhold til projektledelse. Blandt andet er der flere der stille krav til projektdeltageren. Når der er mere end en leder der trækker medarbejderen, så er det let at komme i en situation, hvor man skal levere mere end man kan klare.

”Det er hårdt for mennesket at være i en situation, hvor der er mange der trækker på dine ressourcer over en længere periode, hvilket jo er præmissen for projekter,” konstaterer Bjarke. ”Vi ser jo i mange projektorganiseringer, at vi har en del medarbejdere, der rent faktisk bliver stressramte i en længere periode. Det ligger i selve organiseringsformen og især i matrix-projekter, hvor der er flere steder man skal levere til.” Det stiller krav til projektlederen, som i dag ikke kun skal styre, men i lige så høj grad skal motivere og lede projektdeltagerne.

Studieleder DPL
Spørgsmål?
Kontakt:
Studieleder
Bjarke Nielsen
Studieleder.dpl@diplom.dtu.dk
9351 1188