DTU øger miljøeksperters viden

På DTU kurset ”Risikovurdering af forurenede grunde” får miljømedarbejdere i både den private og offentlige sektor et solidt overblik over forskellige former for forurening af jord og grundvand - og bliver i stand til at bruge deres viden i praksis.

Når miljøingeniør Katrine Oest er ”ude i marken” for at foretage risikovurdering af forurenede grunde, trækker hun bl.a. på den viden, hun opnåede på et tredages intensivt kursus på DTU tidligere i år.

”Jeg bruger i høj grad erfaringerne fra kurset. Undervisningen var meget relevant i forhold til mit daglige arbejde,” siger Katrine Oest, der er specialist i jord- og grundvandsforurening hos den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS.

Hun er en af de mange miljøeksperter i både den private og offentlige sektor, der har deltaget i efteruddannelseskurset ”Risikovurdering af forurenede grunde”, som DTU Miljø har udbudt gennem en årrække. Det henvender sig til ingeniører og geologer fra rådgivende virksomheder og deres kolleger fra forskellige myndigheder - såsom Miljøstyrelsen, regioner og kommuner.

En god ”poseryster”

Katrine Oest blev færdiguddannet som ingeniør for få år siden, og derfor havde hun allerede en relativt frisk baggrundsviden, da hun tilmeldte sig kurset. Men hun betegner de tre intensive kursusdage på DTU som en god ”poseryster”, hvor hun både fik genopfrisket sin viden og tilegnede sig nye færdigheder.

”Kurset giver et godt overblik over de forskellige discipliner, vi kommer i berøring med i dagligdagen. Der var gode, aktuelle eksempler og hverdagsproblemstillinger, som jeg kan genkende, og som ofte kommer til debat på min arbejdsplads,” konstaterer Katrine Oest, der gav kurset en meget positiv evaluering, da de tre dage var gået.

Hendes arbejde består bl.a. i at besigtige grunde og på et tidligt stadium vurdere risikoen i forbindelse med jord- og grundvandsforurening. Af samme grund er kurset næsten som skræddersyet til Katrine Oests praktiske formål, men det henvender sig også til miljømedarbejdere, der ikke i samme grad har fingrene nede i muldjorden.

Forhåndsviden er nyttig

Forudsætningen for at deltage er, at man har ”et vist kendskab til emnet fra en relevant uddannelse og/eller sagsbehandling”. Flere af deltagerne påpeger, at de har haft nytte af kurset, selv om de ikke som Katrine Oest beskæftiger sig direkte med risikovurdering.

”Det er et godt kursus, og det er nogle dygtige folk, der underviser på det. Mit arbejde er ikke så teknisk specialiseret, at jeg kan bruge al min viden fra kurset, men jeg læser mange rapporter om forurenede grunde, og her har jeg glæde af det, vi lærte,” siger Line Mørkebjerg Fischer, der er miljøkonsulent i Region Hovedstaden og deltog i kurset i 2014.

Katrine Oest og flere andre kursister hæfter sig bl.a. ved den store variation af forureningskilder, man bliver præsenteret for på kurset. De forskellige forurenende stoffers egenskaber bliver gennemgået, og selv om kurset kun varer tre dage, får kursisterne megen viden med hjem i deres faglige bagage.

Principper, processer og praksis

Professor Poul Løgstrup Bjerg er i høj grad drivkraften bag kurset. Han er en af Danmarks førende specialister i risikovurdering af forurenede grunde og udvikling af bæredygtige metoder til oprensning af forurenet jord og grundvand.

Han påpeger, at undervisningen er særdeles relevant, fordi vi har meget stort antal forurenede grunde i Danmark. Det kan f.eks. være gamle industrigrunde, der nu skal bruges til andre formål. Derfor er det vigtigt at kunne vurdere forureningens omfang og de dermed forbundne risici for miljøet.

”På kurset lægger vi vægt på, at man kommer hele vejen rundt for at forstå hele processen omkring en god risikovurdering. Vi ses på principperne for risikovurdering, vi ser på de processer, der påvirker forurenende stoffer, og vi kigger også på, hvordan man i praksis udfører en risikovurdering,” siger Poul Løgstrup Bjerg.

Det sidste er ikke mindst vigtigt af hensyn til praktikere som Katrine Oest, og Poul Løgstrup Bjerg kan her drage fordel af det omfattende netværk, DTU, har at trække på i såvel den private som offentlige sektor.

”Alle vores opgaver og mange af vores præsentationer er opbygget omkring det tætte samarbejde, vi har med rådgivende firmaer og med offentlige myndigheder, så der indgår en masse konkrete eksempler i kurset. På den måde sikrer vi, at kursisterne ikke bare får en teoretisk indsigt, men at de faktisk får noget hands-on-erfaring,” understreger han.

Efteruddannelse en del af DNA

DTU’s Institut for Vand- og Miljøteknologi (DTU Miljø) har udbudt eksterne kurser i 20-25 år. Som lektor Steffen Foss Hansen, der er ansvarlig for efteruddannelseskurserne, udtrykker det, så er ”efteruddannelse en del af vores DNA”.

”Vi lægger meget vægt på, at den viden, vi genererer gennem vores forskning, skal komme hele samfundet til gode og bidrage til at løse vigtige problemer,” siger han.

I de senere år er DTU Miljø gået mere systematisk til værks end tidligere for at udvikle relevante kurser. De har ifølge Steffen Foss Hansen opnået et så godt ry ude i verden, at et ud af tre-fire eksterne kurser nu er rettet mod et internationalt publikum, f.eks. medarbejdere i EU-systemet. Nogle af dem bliver også skræddersyet til særlige kunder.

Populære miljøkurser

Hovedparten af kursusvirksomheden er dog stadigvæk rettet mod hjemmemarkedet, og her udbyder man bl.a. kurser i risikovurdering af nanomaterialer, etablering af biocovers og vurdering af miljøteknologier inden for affaldshåndtering. Og så er der altså det meget anerkendte kursus i risikovurdering af forurenede grunde, der løber af stabelen igen til januar.

Kurserne er populære, om end Steffen Foss Hansen godt kan mærke, når en økonomisk lavkonjunktur tvinger ikke mindst offentlige myndigheder til at skære ned på efteruddannelsesbudgettet til den enkelte medarbejder. Som regel betyder det dog bare, at den slags aktiviteter bliver stillet i bero i en periode, indtil man opdager, hvor vigtige de er.

”Problemerne går ikke væk, når man skærer ned, de hober sig bare op,” konstaterer Steffen Foss Hansen, der er overbevist om, at der – uanset konjunktursvingninger – vil være stor efterspørgsel efter DTU Miljøs kurser i mange år fremover.

Fakta om kurset

Professor Poul Løgstrup Bjerg fortæller om kurset. På kurset får du et overblik over forureningsprocesser i jord og grundvand. Du får indsigt i den nyeste viden på området og du får præsenteret computerbaserede beregningsmodeller.

Tilmelding

Næste kursus afholdes fra den 13. januar til den 15. januar 2016. Du kan tilmelde dig kurset her

Kontakt

Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72