Dekoration

Diplomuddannelser

En diplomuddannelse er for dig, som ønsker at styrke dine kompetencer inden for den profession, du allerede har erhvervserfaring fra eller udvide dine faglige kompetencer inden for helt nye fagområder. Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser målrettet voksne og er tilrettelagt, så du kan deltage sideløbende med dit erhvervsarbejde.

Diplomuddannelser på DTU:

Diplommoduler

DTU udbyder også en lang række diplommoduler, som du kan vælge at følge uden tilknytning til en diplomuddannelse:


 

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon 45254525. Mail learnforlife@dtu.dk