Diplommoduler

Oversigten viser alle de diplommoduler DTU udbyder i 2019.

Forsøgsordning
Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.


Arbejds-/miljøledelse

 

Innovation og iværksætteri

IT og programmering

 

Kommunikation

Ledelse

Operations og Supply Chain Management

 

Projektledelse og Lean

Strategi


Stærkstrømsteknologi