Energi- og miljøledelse

Styrk dine faglige kompetencer til at kunne udvikle og implementere innovative energi- og miljøstrategier ud fra virksomhedens/organisationens mål og værdier inden for energi og miljø med nyeste viden på området. 

Du vil få værktøjer til at kunne afdække behov og analysere energi- og miljøledelsessystemer jævnfør standarder og gældende lovgivning. 

Du vil lære at agere professionelt på området, og få færdigheder til at kunne udarbejde og sammenligne grønne regnskaber med henblik på at kunne vurdere en virksomheds miljø-performance.

Derudover vil du få styrket forståelsen for procedurer, honorering af dokumentationskrav, formidling af komplekse problemstillinger samt kommunikationens betydning i relation til samarbejdspartnere, ledelse og øvrige interessenter. 

Du vil med din indsigt i de nyeste teorier og metoder på området være et stærkt aktiv, når det gælder fremtidens energi- og miljøledelse i din virksomhed eller organisation.

Centrale temaer igennem forløbet er medarbejderinddragelse, forbedringskultur og innovation.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Læs mere om modulet her.


Michael Mast
Kontakt:
Studieleder
Michael Mast
Studieleder.dem@diplom.dtu.dk
2066 2073

Praktisk InfoPrice

DKK 15.000

 

 


Calendar
Start: Udbydes ikke på efterårssemesteret 2020 

Time
9:00 – 16:00

Calendar
Undervisning: 3x2 hele dage
 
Location
DTU Diplom
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Vis vej