Energi- og miljøledelse

Styrk dine faglige kompetencer til at kunne udvikle og implementere innovative energi- og miljøstrategier ud fra virksomhedens/organisationens mål og værdier inden for energi og miljø med nyeste viden på området. 

Du vil få værktøjer til at kunne afdække behov og analysere energi- og miljøledelsessystemer jævnfør standarder og gældende lovgivning. 

Du vil lære at agere professionelt på området, og få færdigheder til at kunne udarbejde og sammenligne grønne regnskaber med henblik på at kunne vurdere en virksomheds miljø-performance.

Derudover vil du få styrket forståelsen for procedurer, honorering af dokumentationskrav, formidling af komplekse problemstillinger samt kommunikationens betydning i relation til samarbejdspartnere, ledelse og øvrige interessenter. 

Du vil med din indsigt i de nyeste teorier og metoder på området være et stærkt aktiv, når det gælder fremtidens energi- og miljøledelse i din virksomhed eller organisation.

Centrale temaer igennem forløbet er medarbejderinddragelse, forbedringskultur og innovation.

Modulet er på 10 ECTS-point.


 

Tilmelding

Michael Mast
Michael Mast
Studieleder
DTU Diplom
20 66 20 73

Studieleder.dem@diplom.dtu.dk