Produktudvikling og innovation

Vil du optimere din viden inden for design, planlægning og ledelse af virksomhedens driftsprocesser? Så er dette modul noget for dig.

Opkvalificer dine evner inden for udvikling og design af de rigtige produkter og den produktion, som kan sikre din virksomheds langtidsoverlevelse.

Du vil blive introduceret til modeller og teorier inden for marketing og produktudvikling, ligesom du vil få kendskab til produkt management, herunder identifikation af kundebehov, udarbejdelse af produktspecifikationer og konceptudvikling.

Modulet giver dig desuden et indblik i, hvordan lovgivningsmæssige- og sociokulturelle forandringer påvirker markedet og kundernes behov. 

Derudover vil du opnå kompetencer til at kunne udføre økonomiske analyser af produkters indtjeningsevne, og du vil have en dybdegående forståelse for kundebehov, købskriterier og markedspotentiale.


Modulet er på 5 ECTS-point.