Højspændingsanlæg og Elektriske installationer

Vil du opkvalificere din teoretiske og metodiske viden inden for højspænding og elektriske installationer? Så er dette modul noget for dig.

Gennem modulet introduceres du til et kommercielt program til kortslutnings- og loadflowberegninger. 

 

Du vil opnå viden omkring  jordingsmetoder i effektsystemer. Derudover vil du blive introduceret til sammenhængen mellem et effektsystems fysiske opbygning, resistanser, induktanser og kapacitanser.   

 

Gennem modulet bliver du i stand til at kunne anvende symmetriske komponenter ved beregning af strøm, spænding og effekter i trefasede effektsystemer,

 

Derudover opnår du færdigheder til at kunne identificere og formidle tiltag til sikring af den termiske og mekaniske kortslutningssikkerhed og elektriske installationer, ligesom du vil få kompetencer inden for kortslutningsbeskyttelse. 

 


Modulet er på 10 ECTS-point.

 

 

Tilmelding

Kontakt

Rasmus Post
Rasmus Post
Studieleder
DTU Diplom
35 88 51 37
studieleder.sst@diplom.dtu.dk