Projektstrategi og -organisation

Opkvalificer din viden inden for organisatorisk struktur og -rammebetingelser for projekter, og styrk dine projektlederkompetencer.

På modulet får du indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser, livscyklus og påvirkning af strategiske drivkrafter.

 

Du vil ligeledes få en forståelse for effekten af den kultur og de netværk, som virksomheden og projektdeltagere er en del af.

 

Derudover vil du blandt andet opnå kompetencer til at kunne udvikle egen praksis som projekt- eller portføljeleder, og du vil på baggrund af analyser og forståelsen for den organisatoriske struktur kunne lede et projekt effektivt.


Modulet er på 10 ECTS-point.

 

 

Tilmelding

Kontakt

Bjarke Nielsen
Bjarke Nielsen
Studieleder
DTU Diplom 
93 51 11 88
Studieleder.dpl@diplom.dtu.dk