Strategi, organisation og ledelse

For at kunne lede effektivt er det nødvendigt at forstå sin organisations rammevilkår, muligheder og trusler, samt forstå de konkrete aspekter til den strategi, som organisationen har lagt.

På modulet vil du blive præsenteret for teoretiske og metodiske tilgange inden for feltet strategi, organisation og ledelse.

Du vil opnå færdigheder til at kunne forstå virksomhedens organisering, herunder det komplekse valg af handlingsmuligheder, ligesom du vil kunne beskrive og fremsætte eventuelle inventionsforslag.

Derudover vil du kunne analysere og beskrive virksomhedens indpasning i et sammenhængende værdisystem, ligesom du vil kunne beskrive de organisatoriske udfordringer på såvel individniveau, gruppeniveau som totalniveau.

Modulet giver dig desuden indsigt i generelle samfundsforhold, og du vil få kompetencer til at kunne perspektivere disse fremtidsudsigter til din virksomhed.


Modulet er på 10 ECTS-point.

 

 

Tilmelding

Kontakt

Pernille Rydén
Pernille Rydén
Studieleder
DTU Diplom
93 51 14 00
Studieleder.eba@diplom.dtu.dk