Videnskabsteori og videnskabelig metode

Læg grundstenen til din stærkstrømsteknologiske diplomuddannelse.

På dette obligatoriske modul opnår du indsigt i forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske positioner og problemstillinger.

Du vil blive introduceret til videnskabsteori og forskellige videnskabelige begreber og metoder inden for områder, der har relevans for det stærkstrømsteknologiske felt.

Derudover vil du blive præsenteret for projekters teoretiske og empiriske grundlag, samt undersøgelsesmetoder og kvalitetssikring.

Gennem modulet får du mulighed for at koble videnskabelig analyse og refleksion med en konkret problemstilling fra din egen praksis.


Modulet er på 5 ECTS-point.

 

 

Tilmelding

Kontakt

Rasmus Post
Rasmus Post
Studieleder
DTU Diplom
35 88 51 37
studieleder.sst@diplom.dtu.dk