FAQ

Hvad betyder ECTS-point?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning ved et uddannelsesforløb. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudium.

Et ECTS-point svarer ca. 28 timer i gennemsnitlig arbejdsbelastning dvs. forberedelse, undervisning, projektarbejde, øvelser og eksamen målt ud fra det akademiske adgangsniveau.  ECTS- point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. En diplomuddannelse er på 60 ECTS-point, og læses på deltid typisk over 2½-3 år.

 

Bliver en eksamen for gammel? 

Nej. Søger du ind på diplomuddannelse under Åben uddannelse, er det den afsluttede adgangsgivende uddannelse på minimum erhvervsakademisk niveau med efterfølgende 2 års relevant erhvervserfaring, som du optages på baggrund af.

eller

1.     Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse.

2.     Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.

3.     Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

 
Er det gratis at tage efteruddannelse?

Alle DTU's efteruddannelser - med undtagelse af MOOCs -  er betalingsuddannelser. Betalingen dækker undervisning, vejledning og eksamen.

Kan jeg få SU til efteruddannelse?

SU er forbeholdt de ordinære uddannelser. Du kan derfor heller ikke få støtte til transportudgifter i forbindelse med studier på deltid. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) er måske en mulighed, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk. SVU kan kun gives til uddannelse på fuldtid, og da næsten alle vore uddannelser er tilrettelagt på deltid, begrænser det mulighederne noget.

Kan jeg søge økonomisk støtte til efteruddannelse?

Din arbejdsgiver er et oplagt sted at prøve først. Der findes en del forskellige fonde, som du kan søge. Er du ufaglært eller faglært er det fra efteråret 2018 muligt at søge om støtte fra VEU omstillingsfonden.

Hvor meget koster modulerne?

Priserne for de enkelte moduler afhænger af omfanget.

  • Moduler på 5 ECTS-point: kr. 7.500
  • Moduler på 10 ECTS-point: kr. 15.000 (dog undtaget "Kommunikation og teamrelationer" pris kr. 15.700)
  • Afgangsprojekt 15 ECTS-point: kr. 14.500

Diplomuddannelserne er ikke momsbelagt.

 

Hvordan betaler jeg?

Tilmelding er bindende, og faktura udstedes umiddelbart efter semesterstart.

Faktura sendes med post til dig eller din arbejdsgiver.

Dette gælder dog ikke fakturaer, som påføres EAN-nr. EAN-fakturaer sendes direkte til modtager elektronisk. Ansatte i offentlige institutioner skal oplyse EAN-nr. for institutionen.

Er litteratur inkl. i prisen?

Nej, pensumlitteratur er ikke med i kursusprisen.

Kan jeg købe litteratur i jeres boghandel?

Ja, Polyteknisk Boghandel er lagerførende med litteraturen til de moduler, som bliver udbudt.

Hvornår er der semesterstart?
Der er semesterstart sidste uge i januar og sidste uge i august for deltidsuddannelserne med undervisning i Ballerup. 
 
Er der undervisning i dag og/eller aftentimerne?

Deltidsuddannelser med undervisning i Ballerup finder sted i aftentimerne i tidsrummet 17.00 til 20.30. Diplomuddannelsen i Ledelse og Diplomuddannelsen i Projektledelse udbydes også som dagundervisning i samarbejde med DJØF og Ledernes kompetencecenter.

Er det muligt at parkere ved kursusstedet og koster det noget?

Der er fri parkering på DTU Ballerup Campus. 

Hvad betyder det, at diplomuddannelserne er på bachelorniveau?

Uddannelsen er placeret på bachelorniveau i efteruddannelsessystemet.  Se evt. oversigten her.

 
Hvor lang tid strækker en diplomuddannelse sig over?

Diplomuddannelserne strækker sig over 2½-3 år afhængigt af, hvor mange moduler man tilmelder sig pr. semester. Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år. Hvis du har din første eksamen i januar 2018, skal du senest afslutte med eksamen i dit afgangsprojekt til januar 2024.

Er undervisningen på dansk?
Undervisningen er på dansk, men i enkelte moduler vil der blive benyttet engelsk litteratur.

Skal jeg have bestået en danskprøve for at gennemføre en diplomuddannelse på DTU?
Danskprøve 3 skal være bestået, hvis du ikke har dansk som modersmål.

 

 
Har du spørgsmål?

Telefon 45254525 - Mail learnforlife@dtu.dk