Fleksibel diplom

Den fleksible diplomuddannelse er til dig, der ønsker en deltidsdiplomuddannelse, som du selv kan tilrettelægge. Uddannelsen giver dig mulighed for at gå på tværs af de på forhånd fastlagte uddannelsesretninger på bachelorniveau, alt efter hvilken faglig profil du ønsker.

Den fleksible diplomuddannelse er på 60 ECTS, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudier. Du skal bruge 15 ECTS på dit afsluttende projekt. De øvrige 45 ECTS sammensætter du selv af kurser, der typisk er på 5-10 ECTS. 

Før du starter

Inden du starter på den fleksible diplomuddannelse, skal du sammen med din vejleder formulere et udkast til en individuel uddannelsesplan, som skal godkendes inden du starter. Planen skal blandt andet indeholde de kurser, du ønsker skal indgå i din fleksible diplomuddannelse. Du får tildelt en vejleder, når du søger om optagelse.  

Tre veje til fleksibel diplomuddannelse

Du kan sammensætte din fleksible diplomuddannelse af kurser, der 

1) udelukkende udbydes på de fastlagte bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser

2) udelukkende udbydes på de fastlagte diplomuddannelser

3) en blanding heraf.

 

Du kan se kursusudbuddet for diplomingeniørmodulerne i DTU's kursusbase. For at finde kurser, du kan tage sammen med de ordinære studerende, skal du sætte flueben i "Enkeltfag" og vælge - én ad gangen - "diplomingeniør" og "bachelor" i feltet "Kursustype". For at finde kurser, du kan tage sammen med andre deltidsstuderende, skal du vælge "deltidsdiplom" i feltet "Kursustype".
Ring gerne til os på 4225 4525 for hjælp til bestilling af moduler gennem kursusbasen. 

Udbudsoversigten for diplommoduler finder du
her.

 

Har du spørgsmål?

Skriv til DTU Learn for Life. Ring på 4525 4525.