EBA

EBA - Engineering Business Administration

Har du en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund? Og vil du selvstændigt kunne varetage operationelle- og strategiske ledelsesopgaver? Så søg ind på EBA uddannelsen og få kompetencerne til at kombinere din tekniske viden med ledelse.

EBA uddannelsen bygger på tre centrale strategiske temaer: Værdiskabelse, Digitalisering og Bæredygtighed. 


Ny EBA
EBA lederen har:
  • fokus på at skabe værdi for sin virksomhed, sine kunder og for samfundet, og kan lede disse tre værdiperspektiver og omsætte dem til operationelle mål og metoder

  • forståelse for hvordan digitalisering kan inddrages i virksomhedens processer til at skabe mere værdi for medarbejdere og kunder

  • strategisk overblik, tænker langsigtet, tager ansvar for - og ser muligheder i - en bæredygtig vækst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsen giver dig faglige forudsætninger for at omsætte økonomisk, organisatorisk, markeds- og kommunikationsmæssig viden til din ledelsespraksis.

 

Styringsredskaber og ledelsesperspektiver

Diplomuddannelsen giver dig en teoretisk viden om forskellige styringsredskaber og ledelsesperspektiver. Denne viden hjælper dig med at styrke virksomhedens beslutningsprocesser og den daglige planlægning, styring og drift.

Økonomisk styring og marketingstrategi

Efter gennemført uddannelse vil du have opnået teoretisk og praktisk grundlag, så du behersker metoder til økonomisk ledelse af virksomheden. Du er klædt på til at deltage i virksomhedens marketingstrategiske arbejde og samspil med forskellige interessenter. Du har tilegnet dig systematiske metoder og arbejdsformer, der sætter dig i stand til at arbejde med strategi på alle niveauer – online som offline.

Lean og Innovation
På uddannelsen tilbydes der desuden to faglige fokusområder: Lean og Innovation

Med fagligt fokus på Lean får du en samlet opkvalificering og professionalisering som Lean leder og/eller leankonsulent, Du lærer at bruge de vigtigste leanværktøjer og kortlægge en værdistrøm og værdistrømanalyse, så du kan rådgive ledelsen og lede Lean initiativer i både private og offentlige virksomheder. 

Vælger du innovation som fokusområde vil du få indsigt i innovation, herunder marked, teknologi og menneskelige resurser til at kunne gennemføre forretningsmæssig og digital innovation fra idé til produkt samt kunne lede og organisere innovationsprocesser. Du lærer også at facilitere produkt- og serviceudvikling i såvel et kunde- og brugerperspektiv som i et teknologiperspektiv.

Du kan finde mange flere informationer om tilmelding og beskrivelse af de enkelte moduler i menuen til venstre. Uddannelsen foregår på Ballerup Campus.

Læs mere om diplomuddannelsen her

 


 

Har du spørgsmål eller brug for personlig vejledning?

Skriv til Studieleder Victor Lund. Ring på tlf. 28180159.

Selvom Torben Høberg endnu ikke havde fået sit diplom fra Ingeniørernes Lederuddannelse, så skaffede hans nye EBA uddannelse ham et nyt job. Læs hans historie.
Headhuntet til chefstilling

Headhuntet til chefstilling

Selvom Torben Høberg endnu ikke havde fået sit diplom fra Ingeniørernes Lederuddannelse, så skaffede hans nye diplomuddannelse ham et nyt job. Læs Torbens historie her.

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA)

Med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse kvalificerer du til at forstå og varetage ledelsesopgaver professionelt. Du får viden om forskellige styringsredskaber og ledelsesperspektiver, der giver dig faglige kompetencer til at omsætte strategi til operationelle mål. Fokus er på innovation af forretningsmodeller, lean værktøjer og lean ledelse samt strategi, organisation og ledelse. Uddannelsen udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse, og er på bachelorniveau. Undervisningen foregår om aftenen på DTU Diploms Campus i Ballerup. Læs mere om Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på: http://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-Ingenioerernes-Lederuddannelse.