IT

IT-Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at varetage systemudviklingsopgaver - overvejende indenfor det private arbejdsmarked. 

Uddannelsen giver dig de faglige forudsætninger for at omsætte teoretisk viden indenfor IT til praktisk systemudvikling. Endvidere har uddannelsen til formål at udvikle analytiske evner til brug i virksomhedens systemudvikling. 

Du får grundig viden og indsigt

Uddannelsen giver dig en grundig indsigt i teorier, metoder og færdigheder inden for udviklingsmetoder og processer, applikationsudvikling, sikkerhed, webteknologi og telekommunikation. Du får en forståelse for de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem gennem analyse, refleksion og implementering. Når du er færdig med IT-Diplomuddannelsen, er du kvalificeret til at deltage professionelt i design- og udviklingsprocessen samt implementering og evaluering af avancerede informationssystemer. 

Du kan læse mere om sammensætningen af uddannelsesforløbet og det faglige indhold af de enkelte moduler via menupunkterne i venstre side. Uddannelsen foregår på Ballerup Campus.

Læs mere om diplomuddannelsen her

 
Har du spørgsmål?

Skriv til studieleder Roger Munck-Fairwood. Ring på tlf.nr. 35885188.