Kompas

KOMPAS - Diplomuddannelse i maritim produktudvikling

Er du en del af den maritime sektor, og vil du gerne opkvalificere dig til diplomniveau? Så er Kompas uddannelsen en unik mulighed for dig.

Kompas er et projekt ledet af Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG), med DTU som partner.

DTU Diplom tilbyder kurser på uddannelsen, dels som aftenhold, dels sammen med ordinære studerende i dagtimerne.

Et Kompas-forløb afvikles under rammerne af Fleksibel Diplom. Uddannelsens omfang svarer til 1 års fuldtidsstudium, og skal gennemføres inden for 6 år.

Uddannelsen kan sammensættes efter individuelt behov, og der er meget vidde rammer for hvad der kan lade sig gøre. Det gælder både med hensyn til varigheden af uddannelsen og valget af kurser. Du kan vælge frit mellem enkeltfagskurser fra DTU's kursusbase, dog skal man opfylde kursets forudsætninger.

 

Kompas-forløbet bygges op af tre dele: indledende moduler, specialisering og afgangsprojekt.

Indledende moduler

De indledende moduler udgør 15 ECTS point. Et eksempel på en sammensætning af indledende moduler kan ses nedenfor:

Specialisering

Specialiseringen udgør 30 ECTS point og sammensættes efter individuelt behov. Nedenfor vises tre eksempler på specialiseringer med hver sin profil:

1) Bevægelige produkter 

2) Stationære produkter 

3) Ledelse og databehandling 

Afgangsprojekt 

Afgangsprojektet udgør 15 ECTS point og afslutter Kompas-forløbet. Afgangsprojektet udføres normalt i samarbejde med en virksomhed og består af en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.
Se uddybende beskrivelse.

Meritoverførsel

Du har mulighed for at søge om meritoverførelse af op til 15 ECTS point fra tidligere uddannelse. Pointene skal være bestået inden for de seneste 6 år.


Har du spørgsmål?
Skriv til Christian Lotz Felter, eller ring på 21123980

Eu logo for KOMPAS