Ledelse

Vil du opkvalificere dine personlige og faglige kompetencer, så du selvstændigt kan varetage opgaver inden for ledelse og organisation? Så søg ind på Diplomuddannelsen i Ledelse og boost dine kompetencer inden for personligt lederskab, medarbejderrelationer, og medarbejderudvikling.

Uddannelsen styrker dit personlige lederskab fra strategisk til operationelt niveau. Du får indsigt i ledelse på et højt fagligt niveau gennem et praksisorienteret fokus. Uddannelsen giver dig dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer, forandringsprocesser og kommunikation. Du lærer at forholde dig perspektiverende til problemstillinger og træffe kompetente og begrundede beslutninger.

Uddannelsen styrker dit personlige lederskab fra strategisk til operationelt niveau. Du får indsigt i ledelse på et højt fagligt niveau gennem et praksisorienteret fokus. Uddannelsen giver dig dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer, forandringsprocesser og kommunikation. Du lærer at forholde dig perspektiverende til problemstillinger og træffe kompetente og begrundede beslutninger.

Uddannelsen er relevant for dig hvis:

Du er leder eller uformel leder, og du ønsker at styrke dine ledelsesmæssige kompetencer både personligt og fagligt. Du ønsker at arbejde professionelt med ledelse og organisation i alle typer virksomheder med udgangspunkt i nyeste teorier, aktionslæring og bæredygtigt mindset. Du får mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din videre udvikling.

På uddannelsen får du kompetencer til:
  • At påtage dig ledelsesansvar i den komplekse og udviklingsorienterede verden, hvor forandring er præmis
  • At indgå selvstændigt i forskellige lederpositioner i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde på en udviklende og konstruktiv måde
  • At formidle problemstillinger og løsninger til medarbejdere, resten af organisationen og til øvrige interessenter
  • At udvikle egen ledelsespraksis løbende gennem nysgerrighed, refleksion og meningsskabelse
  • At træffe begrundede og kompetente beslutninger ud fra helhedsorienteret og bæredygtige perspektiver

 


Samarbejdspartnere

I samarbejde med DJØF Kurser og Efteruddannelse udbydes hele uddannelsen med dagundervisning med en lang række valgmoduler. Kontakt DJØF Kurser og Efteruddannelse for priser, undervisningsdage og tilmelding.

I samarbejde med Ledernes Kompetencecenter udbyder vi samlede pakker med Diplomuddannelsen i ledelse i København i dagtimerne. Kontakt Ledernes Kompetencecenter for priser, undervisningsdage og tilmelding.

 

Har du spørgsmål eller brug for en personlig samtale?

Skriv til studieleder Isa Keller-Andreasen. Ring på 21561044.