Ledelse

Vil du opkvalificere dine personlige og faglige kompetencer, så du selvstændigt kan varetage opgaver inden for ledelse og organisation? Så søg ind på Diplomuddannelsen i Ledelse og boost dine kompetencer inden for personligt lederskab, medarbejderrelationer, og medarbejderudvikling.

Uddannelsen styrker dit personlige lederskab fra strategisk til operationelt niveau. Du får indsigt i ledelse på et højt fagligt niveau gennem et praksisorienteret fokus. Uddannelsen giver dig dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer, forandringsprocesser og kommunikation. Du lærer at forholde dig perspektiverende til problemstillinger og træffe kompetente og begrundede beslutninger.

Uddannelsen er relevant for dig hvis:

Du er leder eller uformel leder, og ønsker at styrke dine ledelsesmæssige kompetencer både personligt og fagligt. Du ønsker at arbejde professionelt med ledelse organisation i alle typer virksomheder med. Du ønsker at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din videre udvikling.

 

På uddannelsen får du kompetencer til:
  • At påtage dig ledelsesansvar i den komplekse og udviklingsorienterede verden, hvor forandring er præmis
  • At indgå selvstændigt i forskellige lederpositioner i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde på en udviklende og konstruktiv måde
  • At formidle problemstillinger og løsninger til medarbejdere, resten af organisationen og til øvrige interessenter
  • At udvikle egen ledelsespraksis løbende gennem nysgerrighed, refleksion og meningsskabelse
  • At træffe begrundede og kompetente beslutninger ud fra helhedsorienteret og bæredygtige perspektiver

Læs mere om diplomuddannelsen her

 


Samarbejdspartnere

I samarbejde med DJØF Kurser og Efteruddannelse udbydes hele uddannelsen med dagundervisning med en lang række valgmoduler. Kontakt DJØF Kurser og Efteruddannelse for priser, undervisningsdage og tilmelding.

I samarbejde med Ledernes Kompetencecenter udbyder vi samlede pakker med Diplomuddannelsen i ledelse i København i dagtimerne. Kontakt Ledernes Kompetencecenter for priser, undervisningsdage og tilmelding.

 

Har du spørgsmål eller brug for en personlig samtale?

Skriv til studieleder Isa Keller-Andreasen. Ring på 21561044.