Adgangskrav

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du:

Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).

Have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav til uddannelsen eller et modul, men har du stor erfaring og kompetencer, som kan sidestilles hermed, tilbyder vi realkompetencevurdering. Det betyder, at du kan søge om en vurdering af dine kompetencer, så det kan afgøres, om du med succes kan gennemføre uddannelsen eller dele heraf, eller om du måske har behov for at supplere din viden. Vi kan også hjælpe med anbefalinger til supplementerende uddannelser.

Du kan også søge realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for enkelte moduler eller en hel uddannelse.

Diplomuddannelsen i Ledelse er en kompetencegivende videreuddannelse, der udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse og reguleret i henhold til Bekendtgørelse om Diplomuddannelser. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk (60 ECTS-point), og skal være gennemført inden for 6 år.

 

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon 45254525 - efteruddannelse@dtu.dk