Uddannelsen består af tre moduler: En obligatorisk del, en tilvalgsdel og et afgangsprojekt.

Obligatorisk del  -  i alt 30 ECTS

Valgfrie moduler  - 15 ECTS
 
Afgangsprojekt  - 15 ECTS
 
Undervisningsform

På alle kursusmoduler består undervisningen af en kombination af klasseundervisning, projektarbejde, øvelser og hjemmearbejde.

Fælles for alle modulerne er, at du bliver præsenteret for de nyeste teorier og metoder inden for fagområdet. Denne viden bliver løbende kombineret med din og dine medstuderendes aktuelle arbejdssituation, så du kan overføre den teoretiske viden til praksis og udfordringer på din arbejdsplads. Denne form udfordrer din faglighed og skaber samtidig plads til videndeling og networking.

Alle moduler afsluttes med en kombineret eksamensform.

Tilmelding

Rammerne for diplomuddannelsen

Diplomuddannelsen er en kompetencegivende videreuddannelse, der udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse.

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA) en kompetencegivende videreuddannelse, der udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse og Bekendtgørelse om Diplomuddannelser. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk (60 ECTS-point), og skal være gennemført inden for 6 år. 

Diplomuddannelsen er i Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring indplaceret på niveau 6 som en bacheloruddannelse. Det betyder, at du kan bygge ovenpå med en master, når hele uddannelsen er i hus. Læs mere om kvalifikationsrammen her

Ny studieordning i 2018 

På Diplomuddannelsen i Ledelse trådte der i 2018 en ny studieordning i kraft. Dette betyder, at de obligatoriske moduler får en ny struktur, sådan at de hidtidige seks obligatoriske moduler á 5 ECTS-point lægges sammen til tre moduler á 10 ECTS-point.

Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler samt få skabt mere tid til læring. De nye obligatoriske moduler er ájourført i relation til de nyeste krav og behov på ledelsesområdet. Hvis du allerede har gennemført ét eller flere af de obligatoriske moduler, er disse stadig gældende.

Er du tilmeldt obligatoriske moduler i foråret 2019, overgår du automatisk til den nye struktur og titler. 

Her kan du se titlerne på de nye obligatoriske moduler, og hvilke de erstatter:

”Det personlige lederskab og forandring” erstatter ”Lederkommunikation – Det personlige lederskab 1” og ”Professionelt lederskab – Det personlige lederskab 2”

”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” erstatter ”Den professionelle relation – Ledelse af medarbejdere 1 og ”Læring af kompetenceudvikling – Ledelse af medarbejdere 2”

”Organisation, udvikling og samskabelse” – modulet erstatter ”Organisation og processer – Ledelse og organisation 1” og ”Styring og strategi – Ledelse og organisation 2”.

Diplomuddannelsen er i Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring indplaceret på niveau 6 som en bacheloruddannelse. Det betyder, at du kan bygge ovenpå med en master, når hele uddannelsen er i hus.

 
 
Kontakt DTU Learn for Life  

Telefon 45254525 - Mail efteruddannelse@dtu.dk