Operations & Supply Chain Management

Alle virksomheder har en daglig drift – på engelsk operations. Supply chain er en samlebetegnelse for den del af virksomhedens driftsprocesser, der går under overskrifterne indkøb, produktion, logistik, kvalitet, distribution og service.

I alle virksomheder og i alle industrier er der daglige driftsprocesser, hvad enten man arbejder med vindmøller, medicin, fødevarer, bank- eller finansservices, bygninger, software, transport, hospitalsbehandling, tv-produktion eller undervisning.

 

Driftsprocesser bliver planlagt og løbende optimeret. Arbejder du inden for dette felt med operations eller supply chain, så er uddannelsen noget for dig. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at udføre professionel og værdiskabende ledelse. Du får værktøjer til at håndtere komplekse problemstillinger af teknisk, innovativ og informationsteknologisk karakter på såvel strategisk som operationelt niveau i forhold til virksomhedens driftsprocesser.

 

Uddannelsen giver dig de nyeste teorier og metoder til:

  • Planlægning, ledelse, styring og kontrol af virksomhedens operations og supply chain funktioner
  • Planlægning og ledelse af projekter, der udvikler og optimerer operations og supply chain ved strategi og implementering
  • Sikring og styring af kvaliteten af virksomhedens produkter og processer

Uddannelsens faglige indhold sikrer en praksisnær forståelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske faktorer, der påvirker operations og supply chain.

 

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Undervisningen integrerer dine egne praksiserfaringer. De teorier, metoder og værktøjer, der præsenteres i undervisningen, kobles på aktuelle og konkrete problemstillinger fra praksis.

 

Læs mere om diplomuddannelsen her

 

 
Har du spørgsmål eller brug for personlig vejledning?

Skriv til studieleder Anders Paarup Nielsen. Ring på tlf. 24432085.