Uddannelsen består af en obligatorisk del, en tilvalgsdel og et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler - 30 ECTS

Valgfrie moduler- 15 ECTS

Afgangsprojekt - 15 ECTS

 

Eksempel på studieforløb - tilrettelagt som et 2½-års forløb:

* Vær opmærksom på, at det er modulerne Teknisk design og kommunikation samt Produktudvikling og innovation, som udbydes i forårssemestret 2019. Modulet Operations Management udbydes i efterårssemestret 2019.

Undervisningsform

På alle kursusmoduler består undervisningen af en kombination af klassisk undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver og cases.

Fælles for alle modulerne er, at du bliver præsenteret for de nyeste teorier og praksisser inden for fagområdet. Denne viden kombineres løbende med din og dine medstuderendes aktuelle arbejdssituation, så du kan overføre den teoretiske viden til de aktuelle praktiske problemstillinger på din arbejdsplads. Denne form udfordrer din faglighed, og skaber samtidig plads til videndeling og networking.

Tilmelding

Rammerne for diplomuddannelsen

Diplomuddannelsen er en kompetencegivende videreuddannelse, der udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse.

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA) en kompetencegivende videreuddannelse, der udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse og Bekendtgørelse om Diplomuddannelser. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk (60 ECTS-point), og skal være gennemført inden for 6 år. 

Diplomuddannelsen er i Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring indplaceret på niveau 6 som en bacheloruddannelse. Det betyder, at du kan bygge ovenpå med en master, når hele uddannelsen er i hus. Læs mere om kvalifikationsrammen her

 

 

 

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon 45254525 - efteruddannelse@dtu.dk