Praktisk

Boghandel

Vores fysiske butikker er lukket for tiden, men man kan stadig bestille bøger hos os og få dem tilsendt, da vores webshop stadig er åben.

Man kan bestille bøger og få dem tilsendt via: https://www.polyteknisk.dk/

Boghandlen på DTU Ballerup Campus lagerfører alle bøger på pensumlisten.

Boghandlen holder åbent mandag, onsdag og torsdag mellem kl. 9.00 og 15.00.

 

I den første uge ved semesterstart holdes der ekstraordinært åbent mandag til torsdag til kl. 18.00 og i den anden uge til kl. 17.00

Læs mere her.

 


 

Eksamen

Eksamensperioden er ca. de 3 første uger i januar og de 3 sidste uger i juni. Ved forløb på 5 ECTS kan der godt blive afviklet eksamen midt i semestret.

Det er vigtigt, at du afsætter hele perioden, idet eksamensdatoerne for de enkelte fag først kan fastlægges endeligt, når lærere og censorer har givet deres tilsagn.

Eksamensdatoerne oplyses på CampusNet.

 

Eksamensframelding skal ske skriftligt til learnforlife@dtu.dk

På baggrund af frameldingerne fordeles de studerende på de tidligere meddelte mulige datoer. Vi tilstræber at efterkomme personlige ønsker, men kan desværre ikke garantere, at alle ønsker kan opfyldes.

 

Hvis du ikke har mulighed for at gå til eksamen i den fastlagte periode, kan du efter særlig aftale udsætte eksamen til det umiddelbart efterfølgende semester uden yderligere betaling. Du skal sende en skriftlig ansøgning til learnforlife@dtu.dk

 

Hvis du ikke har mulighed for at aflevere opgave til den fastsatte dato, har du mulighed for at søge om udsættelse. Udsættelse bevilges normalt kun ved særligt tungtvejende grunde, og kun såfremt det ikke forhindrer den almindelige eksamensafholdelse. Den skriftlige ansøgning skal sendes til learnforlife@dtu.dk

 

Er du forhindret ved eksamen pga. sygdom, skal dette dokumenteres med en lægeerklæring, hvis du ikke vil benytte et eksamensforsøg.

Læs mere om de formelle krav til eksamen i eksamensbekendtgørelsen

 


 

IT og CampusNet

IT

Som studerende på Center for Videreuddannelse får du en såkaldt "IT-konto" på netværket på Campus ligesom alle øvrige studerende på DTU Diplom.

Umiddelbart før starten af undervisningen får du besked om brugerid, password mv., og herefter kan du logge på institutionens netværk.

Hvis du har undervisning i et computerlokale, kan du få adgang til de interne ressourcer, samt Internettet.

Du er altid meget velkommen til at din egen bærbar computer. Her kan du koble dig på det trådløse net, og dermed få adgang til både internettet og CampusNet. Men der er dog begrænset adgang til DTU Diploms interne IT-ressourcer. 

Hvis du befinder dig på DTU Ballerup Campus, kan du stadig via CampusNet udveksle oplysninger med andre studerende og undervisere.

 

CampusNet

CampusNet er et web-baseret og interaktivt kommunikationsværktøj, som giver ansatte og studerende på DTU Diplom en nem og fleksibel adgang til undervisningsrelevante oplysninger og mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden, f. eks. på holdet.

 

På CampusNet findes oplysninger gældende for de enkelte kurser, f.eks.:

  • Deltagerlister
  • Lektionsplaner
  • Undervisningsmateriale
  • Meddelelser fra undervisere

Vi tilstræber, at al undervisningsmateriale lægges elektronisk- på CampusNet, hvis det overhovedet er teknisk muligt. CampusNet er især velegnet til undervisning, hvor de studerende kun er til stede på Campus i undervisningstiden.

Hvis du er syg eller forhindret på anden måde er det på CampusNet, du kan se, hvad der er sket og hvad der vil ske, alt efter hvilket materiale din underviser og medstuderende lægger ud. 

Her kan du logge på CampusNet


 

E-mail kommunikation

Generelt bruger vi e-mail som den primære kommunikationsform med såvel studerende som ansatte.

 

Det gælder blandt andet beskeder om:

  • Optagelse på kurser/uddannelser
  • Fakturaer
  • Tilmelding til eksamen
  • Eksamensplan

Aflysning af undervisningen gives via e-mail. Det er dog også muligt via CampusNet at tilmelde sig SMS-service.


 

Litteraturlister


 

Omstillingsfonden

Har du en faglært eller ufaglært baggrund, og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

 

Ordningen løber frem til 2021 og giver mulighed for at søge et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling til en offentlig godkendt akademi- eller diplomuddannelse. Du har altså i hele perioden mulighed for at få tilskud på op til 40.000 kr. 

Læs mere om omstillingsfonden.

Søger du støtte gennem omstillingsfonden, skal tro og loveerklæringen vedhæftes ansøgningen.