Realkompetencevurdering

Du har mulighed for at blive optaget eller få godskrevet moduler gennem en realkompetencevurdering.

Du står måske i den situation, at du ikke opfylder de formelle adgangskrav for at blive optaget på vores diplomuddannelser eller enkeltmoduler, men har du andre kvalifikationer, tilbyder vi at vurdere dine muligheder i form af en realkompetencevurdering,

Hvad er realkompetencevurdering?

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for det ordinære uddannelsessystem, f.eks. gennem din erhvervskarriere eller frivilligt arbejde i foreningslivet.

En realkompetencevurdering vurderer altid dine kompetencer op mod den givne diplomuddannelses mål og krav. 

Se bekendtgørelse om realkompetencevurdering>>

Hvad kan en realkompetencevurdering bruges til og hvordan søger jeg?

 • Adgangsbevis
  Du kan søge om at få vurderet, om dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den diplomuddannelse, du søger optagelse på.

           Ansøg om realkompetencevurdering til adgangsbevis ved at klikke på knappen nedenfor      


 • Kompetencebevis
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplomuddannelse. 

           Ansøg om realkompetencevurdering til kompetencebevis ved at klikke på knappen nedenfor


 • Uddannelsesbevis
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel diplomuddannelse.

Hvad koster det?  

 • Adgangsbevis til en deltidsdiplomuddannelse/-modul: Uden beregning
 • Kompetencebevis til diplommodul 5 ECTS-point: kr. 2200,-
 • Kompetencebevis til diplommodul 10 ECTS-point: kr. 3000,-
 • Uddannelsesbevis til diplomuddannelse: kr. 9000,-

Henvendelse vedrørende realkompetencevurdering til efter- og videreuddannelsesområdet skal rettes til: 

 • Lotte Blaabjerg Dahl, Institutkoordinator, lbda@dtu.dk, tlf. 9351 1951