Stærkstrømsteknologi

Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi giver dig indsigt i centrale teorier og metoder indenfor stærkstrømsområdet. 

Er du elinstallatør, stærkstrømstekniker eller noget noget anden inden for denne branche, så er Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi måske noget for dig.

 

Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi fokuserer på specifikke faglige områder for udvikling, konstruktion, projektering,vedligeholdelse eller rådgivning indenfor højspændingsanlæg, elektriske installationer og el konvertering.

 

I løbet af uddannelsen bliver du præsenteret for den nyeste teknik i de laboratorieøvelser der bliver indlagt i studiet, da DTU diplom råder over en række moderne laboratorie- og værkstedsfaciliteter der stilles til rådighed for uddannelsen.

 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage forskellige typer af arbejdsopgaver på stærkstrømsområdet, og du vil have opnået viden om de nyeste metoder indenfor fagområdet.

 

Uddannelsen er på professionsbachelorniveau og har et omfang, som svarer til et års fuldtidsuddannelse. Professionsbacheloruddannelser af denne type er omfattet af bekendtgørelsen om Diplomuddannelser, BEK nr. 1008 af 29/06/2016                                                                                                                      

Med en fuld Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi som faglig baggage er du parat til på et professionelt niveau at yde dit bidrag i processen med at udvikle fagområdet i egen virksomhed.

Du kan læse mere om Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi via menupunkterne i venstre side.

OBS!

Bemærk, at udbuddet af uddannelsen er i afvikling hos os.

 

Der vil derfor være et begrænset udbud heraf i de kommende semestre, som skal sikre, at allerede tilmeldte studerende kan afslutte deres uddannelse.

 

Du kan se afviklingsplanen her.

 
Har du spørgsmål?

Skriv til studieleder Rasmus Post. Ring på tlf. 35885137.