Om DTU Efteruddannelse

I en verden med øget konkurrence om de gode jobs er din vilje til at efteruddanne dig en vigtig faktor for din videre karriere. DTU’s forskellige efteruddannelsestilbud sikrer at universitetets viden om innovation og teknologiudvikling bliver brugt aktivt for den enkelte og i samfundet generelt. 

DTU giver dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer, mens du samtidig er aktiv på arbejdsmarkedet. Typisk vil dine egne relevante erhvervserfaringer blive integreret i uddannelsesforløbet. Vælger du en efteruddannelse på DTU, sætter du din erfaring i spil med den nyeste forskningsbaserede viden, som du kan bruge aktivt i din egen faglige sammenhæng. Du får ny viden, som styrker dine kompetencer og giver dig indsigten til at booste din karriereudvikling.

Find din efteruddannelse

På DTU har du bl.a. mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en deltidsmasteruddannelse. Alle deltidsuddannelserne er kompetencegivende og statsligt akkrediterede uddannelser. Her har du en oversigt over DTU's tilbud:

 • Diplomuddannelser

  Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser på bachelorniveau målrettet voksne. Uddannelsen kan enten tages på fuld tid, eller på deltid, så du kan arbejde samtidig.

 • Masteruddannelser

  Masteruddannelserne er kompetencegivende uddannelser på kandidatniveau og er kendetegnet ved, at de kobler teori og praksis. Uddannelserne er tilrettelagt, så du kan deltage sideløbende med dit erhvervsarbejde.
 • Kurser

  DTU udbyder også korte, erhvervsrettede kursusforløb. Du kan enten vælge kurser fra kursuskataloget, eller få tilrettelagt et forløb, der passer til netop din virksomhed.
 • Enkeltfag

  På tompladsordningen kan du følge undervisningen sammen med studerende på DTU i dagtimerne. Du kan frit vælge alle vores kurser i kursuskataloget. Der findes kurser, som strækker sig over 13 uger med undervisning 1-2 gange om ugen eller korte mere kompakte forløb, med undervisning 5 dage om ugen i 3 uger.

Kontakt DTU Efteruddannelse


Telefon 45 25 45 25 - efteruddannelse@dtu.dk