Søg støtte til din efteruddannelse

 

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten, så har du nu en helt unik mulighed for at få betalt din efteruddannelse. Du kan nu modtage op til 50.000 kr. i støtte. Den Statslige Kompetencefond råder over 172 mio. kr. til kompetenceudvikling. Der åbnes for ansøgning 4. september 2019. 

Læs mere på www.denstatsligekompetencefond.dk eller kontakt DTU Learn for Life på tlf. 4525 4525.

Omstillingsfonden

Har du en faglært eller ufaglært baggrund, og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber frem til 2021 og giver mulighed for at søge et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling til en offentlig godkendt akademi- eller diplomuddannelse. Du har altså i hele perioden mulighed for at få tilskud på op til 40.000 kr.

Læs mere om omstillingsfonden eller kontakt DTU Learn for Life på tlf. 4525 4525.

 

Find din efteruddannelse

På DTU har du bl.a. mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en deltidsmasteruddannelse. Alle deltidsuddannelserne er kompetencegivende og statsligt akkrediterede uddannelser. Her har du en oversigt over DTU's tilbud:

 • Diplomuddannelser

  Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser på bachelorniveau målrettet voksne. Uddannelsen kan enten tages på fuld tid, eller på deltid, så du kan arbejde samtidig.

 • Masteruddannelser

  Masteruddannelserne er kompetencegivende uddannelser på kandidatniveau og er kendetegnet ved, at de kobler teori og praksis. Uddannelserne er tilrettelagt, så du kan deltage sideløbende med dit erhvervsarbejde.
 • Kurser

  DTU udbyder også korte, erhvervsrettede kursusforløb. Du kan enten vælge kurser fra kursuskataloget, eller få tilrettelagt et forløb, der passer til netop din virksomhed.
 • Enkeltfag

  På tompladsordningen kan du følge undervisningen sammen med studerende på DTU i dagtimerne. Du kan frit vælge alle vores kurser i kursuskataloget. Der findes kurser, som strækker sig over 13 uger med undervisning 1-2 gange om ugen eller korte mere kompakte forløb, med undervisning 5 dage om ugen i 3 uger.

 • Onlinekurser
  DTU tilbyder også online kurser, som udbydes gennem platformen Coursera.

 

 


Kontakt DTU Learn for Life


Telefon 45 25 45 25 - learnforlife@dtu.dk