Vores koncept

Konceptet består af 8 gensidigt afhængige processer og sikrer et løbende samspil mellem form, målgruppe og indhold gennem en stærk didaktisk forståelse og tilgang.

De 8 processer består af:
Partnerskab
Udvikling af individer
Udvikling af organisationer
Tværdisciplinære perspektiver
Teamindsats
Digitalt mindset
Læring fra erfaring/praksisbaseret læring
Hands-on øvelser