Master i Brandsikkerhed

Masteruddannelsen i brandsikkerhed er en forskningsbaseret, videregående uddannelse, som har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en efteruddannelse inden for brandsikkerhed.

Master i Brandsikkerhed giver dig viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer dig til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder og institutioner. Dette gives på et videnskabeligt grundlag.

Du får adgang til helt ny forskning

Kurserne giver dig en bred vifte af kompetencer til en beskæftigelse med brandteknisk projektering og rådgivning i ingeniørfirmaer, brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder, brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter, brandforsikring i forsikringsselskaber, brandteknisk prøvning, brandinspektion, og til stillinger som autoriserede brandinspektører og brand- og beredskabschefer. I kurserne bliver du præsenteret for den nyeste udvikling inden for sikkerhedsfilosofi, brandudvikling, konstruktionsdimensionering, evakuering og eftervisning/afprøvning af funktionsbaserede brandkrav.

Du kan læse meget mere om uddannelsens indhold og finde mange flere oplysninger om masteruddannelsen på Institut for Byg og Anlægs hjemmeside, som du finder via linket.

Kontakt DTU Efteruddannelse

Telefon: 45 25 45 25

Mail: learnforlife@dtu.dk

Kontakt

Lars Schiøtt Sørensen
Lektor
DTU Byg
45 25 19 55