Læs mere om projektledelse på DTU

Fleksibel master

Den fleksible masteruddannelse er til dig, der ønsker en masteruddannelse, som du selv kan tilrettelægge.

Uddannelsen rummer mulighed for at gå på tværs af fastlagte studieretninger alt efter hvilken faglig profil du ønsker.

Du kan typisk vælge 9 kurser fra DTU’s kursusudbud, der udgør 45 ECTS og efterfølgende afslutte med et projekt af 3 måneders varighed, der udgør 15 ECTS, så du i alt får 60 ECTS point, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie.

Inden du starter på den fleksible masteruddannelse, skal du selv formulere et udkast til en individuel uddannelsesplan. Planen skal fx indeholde de kurser, du ønsker skal indgå i din fleksible masteruddannelse.

Selve undervisningen foregår i dagtimerne sammen med andre ingeniørstuderende fra forskellige kandidatretninger på kurser af varierende størrelse og form.

Vælg dine kurser i kursusbasen 

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon: 45 25 45 25

Mail: learnforlife@dtu.dk