FAQ

Er en fleksibel master det samme som en kandidatuddannelse?  

På både den fleksible master og på kandidatuddannelsen følger du fag på videregående niveau og opnår derfor henholdsvis titlerne Master og Master of Science.

Forskellene mellem master og kandidat er, at når du ansøger til en fleksibel masteruddannelse, så skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring oven i din bachelorgrad for at blive optaget. Uddannelsen fylder her 60 ECTS point der sammen med erhvervserfaringen giver det faglige niveau.

På kandidatuddannelsen kan du søge om optagelse uden at have erhvervserfaring. Til gengæld fylder kandidatuddannelsen 120 ECTS point, hvilket svarer til to års fuldtidsstudier.

En fleksibel master har derfor - sammenlagt med de to års forudgående erhvervserfaring - en erhvervsrettet profil, hvor kandidatuddannelsen har et højere akademisk niveau.

Fristen for ansøgning er overskredet, men jeg vil gerne i gang med at studere

Du kan overveje at læse enkeltfag på DTU. 

Kvalificerer en deltidsmaster til optagelse som ph.d.?

Nej, her kræves en kandidatgrad (120 ECTS), men en deltidsmaster sammen med relevant erhvervserfaring og evt. videnskabelige publikationer gør, at man kan prøve at søge dispensation.

Hvor meget arbejde kan en virksomhed forvente at få i løbet af et 15 points projekt?

Et ECTS point svarer til 27,5 timers relevant arbejde i virksomheden i alt ca. 3 måneders fuldtidsarbejde. Arbejdet dækker arbejde i virksomheden, men også eksempelvis dataanalyse der foretages på DTU samt dokumentation af arbejdet.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Kan det lade sig gøre at tage en fleksibel master om aftenen eller i weekenden?

Nej. Undervisningen foregår i dagtimerne på hverdage sammen med DTU’s ingeniørstuderende.

Skal man være tilknyttet en arbejdsplads for at tage en fleksibel master?

Nej, vi har studerende der selv betaler for uddannelsen og studerende der får uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver.

Hvor meget tid skal jeg påregne at bruge på at studere?

På de fleste af DTU's kurser er der 4 timers undervisning på en formiddag eller en eftermiddag om ugen. Afhængig af de valgte kursers omfang og hvor mange kurser du følger pr. semester, skal du regne med 1 til 3 halve dage om ugen.

Hvor lang tid tager det at færdiggøre en fleksibel master?

Vores erfaring siger, at de fleste studerer i 2-4 år. Uddannelsen skal afsluttes inden for 6 år.

Hvad koster det at tage en fleksibel master?
Ved optagelsen betaler du for vejledning ifm. udarbejdelse af din individuelle studiplan. Du betaler løbende for de kurser du tilmelder dig. Afslutningsvist faktureres du for vejledning ifm. det afsluttende projekt. Priserne fremgår af tilmeldingssiden. Du skal være opmærksom på at der tages forbehold for prisstigninger.

Skal jeg betale et nyt gebyr for en uddannelsesplan, hvis ønsker at udskifte nogen af fagene i min aktuelle uddannelsesplan?
Du bliver kun opkrævet et nyt gebyr for en uddannelsesplan, hvis der er tale om en væsentlig omstrukturering af din uddannelse, hvor du i praksis er gået i gang med et helt andet fleksibelt masterforløb. Du skal f.eks. ikke betale et gebyr, hvis du beholder den samme vejleder, og indgår aftale om at udskifte 2-3 af kurserne med andre kurset på samme institut. Hvis du efter eget ønske får udpeget en ny vejleder på et nyt institut, og skifter hovedvægten af dine kurser ud med kurser fra det nye eller andre institutter, så vil du blive opkrævet et nyt gebyr. 

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon: 45 25 45 25

Mail: learnforlife@dtu.dk