Studieplan og studieordning

Din individuelle uddannelsesplan udarbejder du sammen med den vejleder, du får tildelt. Studieplanen skal opfylde studieordningen. Studieordningen finder du her.

Din uddannelsesplan skal bestå af følgende elementer: 

  • Adgangsgrundlaget
  • Uddannelsens faglige profil, herunder hovedemne og kompetenceniveau
  • Sammensætningen af kurser og deres ECTS-point
  • Eventuelle kurser, der i forvejen er bestået under Åben Uddannelse
  • En angivelse af på hvilket universitet kurserne skal gennemføres eller er blevet gennemført
  • En angivelse af hvilke kurser der er bedømt efter 7-trins-skalaen og hvilke der er bedømt med ekstern censur
  • Den rækkefølge kurserne skal gennemføres i, samt en tidsplan herfor.  

 

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon: 45 25 45 25

Mail: learnforlife@dtu.dk