Svar om optagelse

Når DTU har modtaget din ansøgning med de tilhørende dokumenter, sker der en førstegangsscreening af, hvorvidt du opfylder adgangskravene. Hvis adgangskravene er opfyldt, sendes dine papirer ud til det institut, der matcher dit faglige interesseområde.

På instituttet får tildelt du en vejleder. Sammen med din vejleder tilrettelægger I nu den individuelle uddannelsesplan. Når uddannelsesplanen er godkendt, er du klar til optagelse på den fleksible masteruddannelse. Optagelsen sker som udgangspunkt til starten af et semester.

Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til tre måneder, fra DTU har modtaget din ansøgning, til at en uddannelsesplan ligger klar.

Ansøgningsfristerne er 1.maj og 1. november.

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon: 45 25 45 25

Mail: learnforlife@dtu.dk